Algemene voorwaarden

Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij The feel good studio ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. Voor het bijhouden van de administratie worden jouw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd gevraagd.

2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de client. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

5. Bij The feel good studio worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/ behandeling en word je doorverwezen naar de huisarts of specialist.

6. Bij koorts/griep en teveel pijn mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij ontstekingen, hoge bloeddruk, oedeem, hartklachten, huidziektes en zware psychische stoornissen is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts, voordat je een afspraak maakt.

7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

8. Betaling verloopt contant of via een ‘tikkie’, en wordt direct na de massage/behandeling voldaan. In de studio kan niet gepind worden.

9. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot een jaar na uitgifte.

10. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die The feel good studio aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je The feel good studio niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/ behandeling die aan jou gegeven is.

12. Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, maak dit dan binnen 24 uur kenbaar per mail aan mij kenbaar zodat ik een passende oplossing kan vinden.

Extra Corona protocol :

 1. Ik masseer alleen als ik zelf ook gezond ben. Dat wil zeggen: ik (of onze gezinsleden) vertoon geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen ben ik tenminste 24 uur klachtenvrij voordat ik weer behandel. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zal ik pas weer werken als ik tenminste 2 weken klachtenvrij ben.2. De praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk.
 2. Ik onderwerp mij aan de algemene richtlijnen van de beroepsvereniging(en) voor de inrichting en het gebruik van hun praktijkruimte, waaronder ook hygiënerichtlijnen. Als basis verwijzen de beroepsverenigingen voor massagetherapeuten naar de richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk). Relevant voor de massagetherapiepraktijk uit deze richtlijn zijn de aanbevelingen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en het desinfecteren van de ruimte, meubelen e.d. (zie bijlage 1)
 • In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, tref ik extra hygiënische maatregelen
 • Materialen die slecht schoon zijn te maken (bijv. kussentjes, klankschalen, kaarsjes e.d.) of niet voor de behandeling nodig zijn (boeken, tijdschriften, flyers) worden uit de behandelruimte verwijderd.
 • Dagelijks worden de vloeren en oppervlakten gesopt en geboend met schoonmaakmiddelen in een emmer sop.
 • Na iedere cliënt wordt alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraakvlakken (waaronder ook deurkrukken);
 • Na iedere cliënt wordt de ruimte goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten.
 • Alle materialen die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt en in de kookwas gewassen (lakentjes op behandeltafels, etc.).
 • Naar wens en behoefte vindt er ook energetische reiniging met salie, teatree olie of -spray plaats;
 1. Ik bepaal telefonisch, voorafgaande aan het maken van een afspraak of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in het klantendossier.

Ik behandel:

 • personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts)
 • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
 • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)
 1. Ik bevestig schriftelijk de gemaakte afspraak. Ik neem in de afspraakbevestiging de bepaling op dat met het maken van de afspraak de cliënt kennis heeft genomen van het opnameprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.
 1. Cliënten komen in principe alleen naar de studio.  Door voldoende tijd tussen behandelingen in te plannen, laat ik cliënten niet wachten in de wachtruimte. Je kunt bij aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte. De jas wordt niet op de gezinskapstok opgehangen, de cliënt ontmoet geen gezinsleden op weg naar de praktijkruimte. Eventuele trapleuningen naar een praktijkruimte op een hoger gelegen verdieping worden voor en na elke behandeling gereinigd.
 1. Cliënten nemen hun eigen waterflesje mee. Ik vraag cliënten bij het maken van de afspraak om een eigen waterflesje mee te nemen gevuld met water.
 1. Ik informeer naar de gezondheid van de cliënt op het moment van de afspraak. Ik vraag cliënten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.
 1. De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst, bij voorkeur met alcohol. Er worden door de cliënt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aangeraakt. Ik schud geen handen en geef geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling). Papieren tissues zijn beschikbaar.
 1. Ik blijf altijd minimaal op 1 ½ meter van de cliënt behalve bij de massage. Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek behoud ik altijd een afstand van minimaal 1 ½ meter afstand tot de cliënt.
 2. Ik was mijn handen voor en na elke massage volgens de richtlijnen van het RIVM.
 3. Ik draag desgewenst extra mondbescherming (op vrijwillige basis). Indien dit door de cliënt gewenst wordt draag ik een mondkapje. De cliënt dient zelf voor een mondkapje te zorgen.Ik stuur cliënten een betaalverzoek. Ik accepteer dus geen contante betalingen.
 4. Ik reken geen annuleringskosten. Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kunnen cliënten op elk moment de afspraak afzeggen.
 5. Ik informeer mijn cliënten over deze voorwaarden. Bij het maken van afspraken informeer ik mijn cliënten actief over deze condities. Ik plaats het document op mijn website.
 6. Ik aanvaard GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen. In het licht van mijn garantie dat ik er alles aan zal doen om besmettingen te voorkomen, en de onzekerheden die er nog ontstaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteer ik geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting