Privacy Policy

Ik ben ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina staat vermeld welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter.

Mijn gebruik van verzamelde gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende masseur, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat naast adresgegevens, telefoonnummer en leeftijd, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand.

Privacy

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  1. zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  2. ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cli├źntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

The feel good studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Indien dit wel noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting, zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@thefeelgood.studio.

Vragen en feedback

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan je contact met mij opnemen, via info@thefeelgood.studio.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 3 september 2019